Skip Navigation LinksHome / Vizualizacija / Ugradni ormari
panel@panel.com.hr
panelcentar@gmail.com
Optimizacija krojnih lista i izrada kuhinja - PanelWizard
Ugradbeni ormari - program za izradu
 
Skip Navigation Links.
    Language english
   

Program za crtanje i izradu ugradnih ormara.
  • Skica kliznih vrata, unutrašnjosti i tlocrta, cijena

Opis:

  • Ulazna forma za odabir tipa i opcija radi se po narudžbi. Cijene se računa prema zadanim kriterijima koje definira korisnik
  • Slaganje vertikala i kliznih vrata povlačnjem elemenata iz baze u projekt
  • Podesive dimenzije elemenata
  • Korisnik kreira vlastite elemente u bazi

izlaz:

  • skica ormara: vrata, unutrašnjost i tlocrt
  • specifikacija iverala i okova
  • cijena