Skip Navigation LinksHome / Istraživanje
panel@panel.com.hr
panelcentar@gmail.com
Optimizacija krojnih lista i izrada kuhinja - PanelWizard
Istraživanje optimizacija ostataka
 
Skip Navigation Links.
    Language english
   

 

   

Kako kriterij korisnog ostatka utječe na rezultate optimiranja i količinu ostataka u skladištu  

  • Napravljena je simulacija optimiranja uz različite kriterije korisnog ostatka.
  • Ako je korisni ostatak velik (ispitano s 1/2 panela) ukupno se utroši više panela ali je manji broj ostataka na skladištu
  • Kad se korisnim ostatkom smatra komad malih dimenzija štedi se materijal (veće iskorištenje) ali je količina ostataka na skladištu veća..
  • Uz premali "korisni" ostatak, količina ostataka na skladištu raste, odnosno sprema se otpad 

Simulacija je napravljena na bazi realnih podataka i daje odgovore na pitanja  što je korisni ostatak i kako on utječe na prosječno i maksimalno stanje skladišta

 

Pogledajte čitav članak 

Zavisnost potrošnje panela prema kriteriju za korisni ostatak

Stanje skladišta ostataka tijekom simulacije